CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết UBND cấp huyện, UBND cấp xã
02/08/2023 01:56:18


Thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC theo yêu cầu của Chính phủ, UBND tỉnh; để đảm bảo thuận lợi cho tổ chức, công dân có nhu cầu thực hiện, nắm bắt số lượng các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện và UBND cấp xã; Ủy ban nhân dân huyện thông báo cho các tổ chức, công dân nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện, địa chỉ: số 2, Đường Tây Nguyên, thị trấn Tứ Kỳ.

Danh mục thủ tục hành chính, quy trình đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử huyện Tứ Kỳ tại địa chỉ https://www.tuky.haiduong.gov.vn (mục cải cách hành chính) và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả huyện, xã. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ tỉnh Hải Dương. Chỉ đạo thực hiện đăng tải công khai thông tin trên cổng, trang thông tin điện tử để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã biết và thực hiện.

Nguyễn Ánh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1844
Trước & đúng hạn: 1843
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 15:08:38)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0