NÔNG THÔN MỚI
Tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023
28/11/2022 01:35:11


 

Ngày 26/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành công văn số 1680/SNN-TL yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện các giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 – 2023.

Theo đó, để đảm bảo chủ động nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2022- 2023, thích ứng với việc thiếu hụt nguồn nước thời vụ, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi xây dựng kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022- 2023 với nhu cầu sử dụng nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện chỉ trong 02 đợt, thời gian hoàn thành lấy nước muộn nhất khoảng 10/2/2023.

Đồng thời, tập trung kiểm tra, rà soát và khẩn trương tu sửa, bảo dưỡng hệ thống công trình, máy móc, thiết bị phục vụ tưới do địa phương, đơn vị quản lý đảm bảo 100% số lượng máy móc thiết bị, công trình phục vụ tưới đủ điều kiện hoạt động tốt để chủ động đưa nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023. Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác làm thủy lợi Đông Xuân và công tác phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2022-2023 của địa phương, đơn vị.

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu Công ty TNHH MTV KTCTTL Bắc Hưng Hải, Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương chủ động bố trí phương tiện, thiết bị và thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa cống lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước trữ vào hệ thống đảm bảo chất lượng, số lượng nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023.

Đối với các khu vực có khả năng gặp khó khăn cấp nước tưới cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng có nhu cầu nước ít hơn ở các vùng thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 chung toàn tỉnh, kế hoạch lấy nước dự kiến phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023 của địa phương; các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy nước phù hợp với kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương, phù hợp với năng lực nguồn nước.

Chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục được dâng cao, đảm bảo chất lượng để lấy nước. Thực hiện tưới nước tiết kiệm, có kế hoạch dự trữ nguồn nước để phục vụ sản xuất. Đối với các huyện, thành phố, thị xã lấy nước từ hệ thống sông ngoài phải tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy và trữ nước vào hệ thống kênh trục và tăng diện tích tưới ải tự chảy. Đối với thành phố Chí Linh cần quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa, không được tháo nước ở các hồ chứa để khai thác thuỷ sản hoặc các mục đích khác.

File đính kèm:

Nguồn: Cổng TTDDT tỉnh hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 750
Trước & đúng hạn: 749
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 04:37:53)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 5
Hôm nay: 8
Tháng này: 4,674
Tất cả: 65,615