THỰC HIỆN PHÁP LUẬT, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
Tứ Kỳ sau 10 năm thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
23/11/2022 08:15:49


Sau 10 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đi vào cuộc sống, công tác PBGDPL được chú trọng và ngày càng được triển khai đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện được nâng cao, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật ở địa phương.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, hàng năm, UBND huyện đều ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn và các Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL theo từng giai đoạn cụ thể của tỉnh, Bộ Tư pháp và của Chính phủ. Bên cạnh đó, tùy theo yêu cầu của từng thời kỳ, để tập trung tuyên truyền các chính sách, quy định mới của pháp luật, các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng...

Bên cạnh đó để đảm bảo triển khai tốt hình thức tuyên truyền miệng Huyện còn rất trú trọng xây dựng và kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Tính đến nay toàn huyện có 12 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 303 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; 100% Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và tuyên truyền viên pháp luật cấp xã được cập nhật kiến thức pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL và cung cấp tài liệu, thực hiện hỗ trợ thù lao cho Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Với các biện pháp triển khai như vậy nên trong 10 năm qua huyện đã tổ chức 486 hội nghị PBGDPL cho khoảng 150.000 lượt người tham gia, 38 cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút hơn 1.000 lượt người, tổ chức biên soạn, cấp phát gần 5.000 tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp và ấn phẩm PBGDPL các loại, tổ chức gần 350 chương trình phát sóng PBGDPL trên đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn.

Hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù luôn được huyện quan tâm chỉ đạo tổ chức triển khai. Trong 10 năm qua toàn huyện đã phối hợp tổ chức được 49 cuộc trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân tại 23 xã, thị trấn với 3.550 lượt người dân tham gia; triển khai nhiều hoạt động PBGDPL cho người lao động, đối tượng là nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc...

Nhằm góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, hình thành nhân cách, rèn luyện hành vi ứng xử cho thế hệ trẻ, tạo nếp sống, hành động “sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.” Trong mười năm qua UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng Giáo dục & đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật qua các môn học chính khóa như giáo dục công dân hoặc được lồng ghép, tích hợp vào các môn học có liên quan như đạo đức, tìm hiểu tự nhiên xã hội, sinh học, lịch sử và phổ biến pháp luật thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp với các hình thức như nói chuyện pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, viết báo tường… Bên cạnh đó huyện còn tổ chức tuyên truyền phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, phòng tránh đuối nước trong các nhà trường thông qua các tiết chào cờ, các hoạt động tập thể, hoạt động ngoại khóa... Tuyên truyền các quy định của pháp luật về việc đảm bảo trật tự ATGT.

Theo Phòng Tư Pháp huyện: Qua 10 năm triển khai Luật PBGDPL, với tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc triển khai công tác PBGDPL và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác PBGDPL tập trung hướng mạnh về cơ sở thông qua việc lồng ghép trong các cuộc họp chi bộ, tổ nhân dân tự quản, tổ vay vốn, tiếp xúc cử tri, các thiết chế văn hóa ở cơ sở…Đặc biệt là việc triển khai thực hiện mô hình sinh hoạt “Ngày Pháp luật” đã được hưởng ứng tích cực từ các ngành, các cấp. Công tác PBGDPL đã tạo sự chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân thông qua việc tuyên truyền những nội dung pháp luật phù hợp với nhu cầu thực tế, tạo thói quen tìm hiểu pháp luật thường xuyên qua các hình thức phù hợp để nâng cao ý thức tôn trọng, tự giác chấp hành pháp luật. Nhìn chung, công tác PBGDPL đã từng bước nâng cao ý thức chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 06 đã giải quyết:
99.89999%
Số hồ sơ xử lý: 750
Trước & đúng hạn: 749
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/06/2023 05:01:39)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 8
Tháng này: 4,674
Tất cả: 65,615