THÔNG BÁO
Tiếp nhận đăng ký môi trường của Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lan Anh
22/08/2023 11:13:31

Sau khi xem xét hồ sơ Đăng ký môi trường cho Dự án “Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lan Anh” tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH TMDV Lan Anh gửi đến Ủy ban nhân dân xã Văn Tố.

Căn cứ Khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Điều 23 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân xã Văn Tố có ý kiến như sau:

1. Nhất trí tiếp nhận hồ sơ đăng ký môi trường của Dự án “Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lan Anh” tại xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hải Dương của Công ty TNHH TMDV Lan Anh.

2. Giao cán bộ địa chính xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

3. Kiến nghị đối với Công ty:

- Tuân thủ các quy định của Luật bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động.

- Đề nghị Công ty TNHH TMDV Lan Anh phải đảm bảo thực hiện đúng những cam kết đã nêu trong nội dung bản đăng ký môi trường.

- Ủy ban nhân dân xã Văn Tố sẽ phối hợp với các cấp, các ngành giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết của Công ty trong quá trình hoạt động.

Xem thêm:
/uploads/lananh.pdf
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1856
Trước & đúng hạn: 1855
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 02:06:17)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0