VĂN HÓA-XÃ HỘI
Thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8
21/07/2023 12:00:00

Thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện tại kỳ họp thứ 8


Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Tứ Kỳ tại kỳ họp thứ 8 - khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, cơ quan, phòng ban liên quan có trách nhiệm rà soát các công việc, nhiệm vụ đã và đang triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch với các giải pháp cụ thể, khả thi, để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2023, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 theo quyết nghị của HĐND huyện. Đồng thời, trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình cần chủ động, trách nhiệm, tập trung tổ chức, thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị như: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Nội vụ; Xí nghiệp KTCTTL và Điện lực Tứ Kỳ chủ động, trách nhiệm, tập trung rà soát, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cho UBND huyện và ngành dọc cấp trên xem xét, giải quyết tiếp các nội dung kiến nghị của cử tri trước kỳ họp (đã được tổng hợp, trả lời tại Báo cáo số 275/BC-UBND ngày 05/7/2023 của UBND huyện Tứ Kỳ) và các ý kiến chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XX. Chậm nhất trước 16 giờ, ngày 20/11/2023, tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Văn phòng HĐND&UBND huyện chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tiếp nhận báo cáo của các cơ quan, đơn vị; tham mưu cho UBND huyện tổng hợp kết quả chung, trình kỳ họp HĐND huyện (kỳ họp thường lệ cuối năm) theo luật định.

Kim Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1844
Trước & đúng hạn: 1843
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 16:43:12)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 5
Tháng này: 9,838
Tất cả: 74,589