AN NINH-QUỐC PHÒNG
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội
21/07/2023 03:34:01

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội


UBND huyện vừa triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 04/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, với mục tiêu: tiếp tục rà soát, triệt tiêu các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, làm giảm bền vững tội phạm, nhất là tội phạm do nguyên nhân xã hội, tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; đấu tranh quyết liệt với tội phạm về kinh tế, môi trường, tham nhũng, tiêu cực, tội phạm liên quan đến ma túy; tạo chuyển biến thực chất, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, bảo đảm môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Xác định công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên và lâu dài; lấy công tác phòng ngừa làm trọng và địa bàn cơ sở là trọng tâm tập trung các biện pháp phòng, chống tội phạm.

Các cơ quan, ban ngành đoàn thể, các xã thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhất là đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, trách nhiệm theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời, thực hiện hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm đối với các vi phạm, sai phạm có liên quan. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông tin về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm đối với cán bộ, đảng viên, công nhân và nhân dân. Tích cực trao đổi, tố giác, kiến nghị khởi tố với Cơ quan Công an khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trên lĩnh vực quản lý; đặc biệt là các hành vi về tham nhũng, tiêu cực.

Kim Anh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1844
Trước & đúng hạn: 1843
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 14:54:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0