CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường kiểm tra công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước
21/07/2023 03:38:36


Ngày 19/7, Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2023, nhằm kịp thời phát hiện những sáng kiến kinh nghiệm, mô hình hiệu quả để có phương án nhân rộng trong toàn huyện, tìm nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện công tác CCHC; nâng cao tinh thần, trách nhiệm người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện CCHC, tạo sự chuyển biến về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra của UBND huyện kiểm tra trực tiếp đối với 6 cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện, 19 xã. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tự kiểm tra đối với đơn vị mình, xây dựng báo cáo, gửi UBND huyện qua Phòng Nội vụ huyện. Thời gian kiểm tra trực tiếp dự kiến trong tháng 7 và tháng 8; các cơ quan, đơn vị tự kiểm tra tiến hành xong trước ngày 15/8 và báo cáo kết quả tự kiểm tra về UBND huyện trước ngày 20/8. Kết thúc đợt kiểm tra, UBND huyện sẽ có văn bản chấn chỉnh những tập thể, cá nhân chưa chủ động, chưa tích cực trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC; có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của cá nhân, tổ chức trong lĩnh vực kiểm tra theo thẩm quyền.

Nguyễn Ánh
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1856
Trước & đúng hạn: 1855
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:08/12/2023 02:07:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tháng này: 0
Tất cả: 0