TIN TỔNG HỢP KHÁC
Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh
23/11/2022 08:21:26

Số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh
Thực hiện Công văn số 1652/SCT-QLTM ngày 13 tháng 10 năm 2022 của Sở Công thương tỉnh Hải Dương về việc cung cấp số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh;
Trong thời gian gần đây tình hình kinh doanh xăng dầu đang diễn ra hết sức phức tạp trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. Để tiếp nhận các thông tin phản ánh đến tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn
huyện, UBND huyện Tứ Kỳ thông báo đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện số điện thoại đường dây nóng của Sở Công thương, để sẵn sàng phối hợp xử lý thông tin: 0975.220.986.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
99%
Số hồ sơ xử lý: 104
Trước & đúng hạn: 103
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/01/2023 15:07:14)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 3
Hôm nay: 22
Tháng này: 1,420
Tất cả: 49,670