CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tích cực khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC
02/12/2022 08:05:44

Tích cực khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công an tỉnh, Cục C06 (Bộ Công an) và các cơ quan, đơn vị liên quan kết nối thành công Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư để khai thác, sử dụng đối với 02 dịch vụ: Xác định số định danh cá nhân và chứng minh nhân dân; Tra cứu thông tin công dân.

Nhằm đảm bảo dịch vụ của hệ thống chạy ổn định, không để xảy ra tình trạng người dân, doanh nghiệp không nộp được hồ sơ trực tuyến; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phổ biến đến cán bộ, công chức trong đơn vị và hướng dẫn, tuyên truyền cho người dân, doanh nghiệp nắm được cách thức khai thác, sử dụng dịch vụ. Sở Thông tin và Truyền thông đã kích hoạt dịch vụ chạy chính thức từ ngày 05/10/2022.

Theo đó việc khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên hệ thống thôn tin giải quyết TTHC tỉnh Hải Dương gồm các bước sau:

1.Tiếp nhận trực tiếp với cán bộ một cửa:

-Trên form tiếp nhận của cán bộ hiển thị phần nhập thông tin kiểm tra danh tính số với các thông tin đầu vào yêu cầu: Họ và tên

; CCCD/CMND; Ngày sinh

Sau khi nhập các thông tin yêu cầu, click chức năng “Kiểm tra danh tính số”, hệ thống sẽ gửi yêu cầu sang CSDLQG về dân cư để xác thực và trả ra kết quả: Kết quả trả ra nếu thông tin đầu vào sai: Hệ thống trả về thông tin xác thực thất bại. Kết quả trả ra nếu thông tin đầu vào đúng: Hệ thống báo thành công. Tiếp đó sẽ thực hiện lấy ra thông tin vừa kiểm tra được điền vào form thông tin người nộp từ CSDLQG về dân cư của công dân đó (như hình dưới).

2.Đăng ký tài khoản trực tuyến trên trang dịch vụ công của tỉnh với công dân:

Khi công dân thực hiện đăng ký tài khoản trên trang dịch vụ công của tỉnh. Trên form đăng ký ngoài những thông tin bắt buộc (*), người dùng buộc phải nhập đúng Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD để thực hiện kiểm tra danh tính số từ CSDLQG về dân cư.

Khi click nút “đăng ký” hệ thống sẽ gửi thông tin tới CSDLQG về dân cư để kiểm tra. Nếu thông tin đúng thì hệ thống thực hiện đăng ký tài khoản cho công dân, nếu thông tin sai hệ thống báo xác thực thất bại (như hình dưới), không thực hiện được tiếp.

3.Công dân nộp hồ sơ trực tuyến:

Khi công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, thông tin tài khoản người nộp được tự động điền vào form Thông tin người nộp hồ sơ.

Khi click vào nút “Đồng ý và tiếp tục” hệ thống sẽ kiểm tra danh tính số của công dân từ CSDLQG về dân cư. Nếu kết quả đúng thì sẽ chuyển bước tiếp theo. Nếu kết quả sai thì hệ thống cảnh báo xác thực thất bại (như hình dưới), không thực hiện được tiếp.

Xác thực thất bại từ CSDLQG về dân cư, thông tin tài khoản công dân có thể sai một trong các thông tin: Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD. Công dân thực hiện câp nhật tại “Thông tin cá nhân” vào chức năng “Chỉnh sửa”.

Công dân rà soát và cập nhật lại đúng các thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Số CMND/CCCD sau đó click nút Cập nhật, rồi quay lại nộp hồ sơ trực tuyến.

Nguồn: http://tuky.haiduong.gov.vn/Article/_M2TXp31dPw@/1569.html
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 01 đã giải quyết:
99%
Số hồ sơ xử lý: 104
Trước & đúng hạn: 103
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/01/2023 15:49:28)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN TỐ - HUYỆN TỨ KỲ

Trưởng Ban Biên tập: ông Nguyễn Trọng Khuyến - Chủ tịch UBND xã Văn Tố

Địa chỉ: Văn Tố - Tứ Kỳ - Hải Dương

Điện thoại: 02202747155

Đang truy cập: 4
Hôm nay: 23
Tháng này: 1,421
Tất cả: 49,671